EU har en klimaplan, Fit for 55, der målet er å kutte klimgagassutslipp med 55 prosent innen 2030. Minenergi.no har i flere saker fortalt om deler av planen som blant annet vil medfører at europeiske bygg må energioppgraderes, det vil si bruke mindre energi. Dette vil i stor grad også gjelde for norske boliger. Denne uken ble et nytt regelverk for alternativ energi i transportsektoren vedtatt av EU-rådet Det vil fører til økt ladekapasitet, mener Spanias samferdselsminister Raquel Sánchez Jiménez.

– Vi er optimistiske med tanke på at innbyggerne snart skal kunne lade elbilene like enkelt som på tradisjonelle bensinstasjoner, sier Sánchez Jiménez i en pressemelding fra EU-rådet.

Forordning om infrastruktur for alternative drivstoff, eller AFIR, heter regelverket.

Dette er noe av det som vil komme:

  • Fra 2025 skal det rulles ut hurtigladestasjoner på minst 150 kW til biler og varebiler for hver 60. km langs EUs viktigste transportårer, kalt TEN-T.
  • Ladestasjoner til tunge kjøretøy med effekt på minst 350 kW for hver 60. km langs TEN-T hovednettet og full nettdekning senest i 2030.
  • Fra 2030 skal det bygges hydrogenstasjoner for hver 200 km langs TEN-T-nettverket.

Ladeoperatører skal gi forbrukerne informasjon om tilgjengelighet, ventetid og pris på stasjonene.