NETTAVISEN: Nylig skrev Minenergi.no at Lnett i Rogaland skulle øke nettleien. Flere av de store nettselskapene har meldt at de må øke prisen på nettleie, også giganten BKK i Vestland..

BKK forklarer økningen blant annet med en «kraftig økning i prisene på de komponentene vi bruker til utviding og fornying av nettet». Lnett snakker også om stort behov for oppgraderinger.

– Lnett skal nå bygge like mye strømnett de neste 15 årene, som vi har gjort de forgående 100 årene. Regionen og næringslivet vokser og vi må i dag si nei til bedrifter som ønsker å etablere seg på grunn av kapasiteten i strømnettet. Det må oppgraderes og strømnettet drives etter selvkostprinsippet, derfor øker nettleien, sier kommunikasjonssjef Atle Simonsen i Lnett til Nettavisen.

Norges største nettselskap Elvia antyder at også de kommer til å justere opp prisene snart:

– Det er ingen umiddelbare planer om å øke, men vi ser av prognosen at vi kan måtte øke fra høsten av. Det handler både om økte investeringer og økte kostnader, sier informasjonssjef Morten Schau.

Ny nettleie skulle dempe behovet for opprusting

For et drøyt år siden var det mye oppstyr rundt den største endringen av nettleien i nyere tid. Etter at de nye strømmålerne (AMS) ble installert, ble det mulig å gjøre strømregningen mye mer komplisert.

Tidligere betalte du basert på mengden strøm du benyttet mellom hver måleravlesing.

  • Nå endrer nettleieprisene seg gjennom både døgnet, uka og sesonger (dag/natt, ukedag/helg og sommer/vinter).
  • I tillegg er en stor del av nettleien du betaler avhengig av hvor mye strøm du bruker samtidig på det aller meste (effekt)

Hensikten med endringen er å spre folks forbruk utover en større del av døgnet, og redusere forbrukstoppene.

«Hvis vi sammen blir mer strøm-bevisste kan vi redusere store utvidelser av strømnettet som ellers vil gi alle som bruker strøm, høyere nettleie på sikt», skriver Elvia på en informasjonsside om årsake til at nettleien ble endret.

Oppruster likevel

Til tross for den nye nettleien, jobber nå likevel nettselskapene med massive oppgraderinger av strømnettet.

Deler av dette kommer som følge av en betydelig utbygging av solceller. Satsingen er det nær unison enighet om at må fortsette for å skaffe mer strømproduksjon i Norge.

Utfordringen er at strømnettet mange steder er for svakt til å ta imot strømmen.

Når solceller sender store mengder strøm inn i det lokale strømnettet, på et tidspunkt forbruket ofte er lavt, får strømnettet problemer. Dette kan løses, og nettselskapene er pliktig å oppgradere når noen vil installere solceller som kan skape problemer for nettet.

– Dette utløser et behov for både å forsterke og bygge nytt lavspentnett som nettselskapets kunder må koste over nettleien, sa Glitre Netts kommunikasjonssjef Nils Tore Augland til Nettavisen nylig.

De viser til en rapport fra Fornybar Norge som anslår kostnadene nettselskapene i verste fall kan stå overfor et sted mellom 37 og 87 milliarder kroner om solceller virkelig blir utbredt. Kostnadene er så høye at Fornybar Norge mener man må finne andre løsninger som er billigere.

– Et paradoks

På en konferanse i regi Fornybar Norge, sa Høyres stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen, Ove Trellevik det på denne måten:

– Det er jo et paradoks at vi i 10–15 år har jobbet for at kommunene og innbyggerne i Norge skal få jevnet ut forbruket sitt: At de ikke skal steke pølse samtidig som de skal lade bilen og vaske klær. Og nå plutselig skal alle ha solpaneler på taket og sprenge nettet klokken ett på dagen, sa han.

NVE har varslet regjeringen at man fremover risikerer det de kaller «urasjonell utbygging» av strømnettet med høye kostnader.

Er ny nettleie allerede utdatert?

Det store spørsmålet er dermed om den nye nettleien som skulle hindre at det ble behov for å oppgradere strømnettet, allerede er utdatert hvis oppgraderingsbehovet uansett kommer.

Kraftbransjens interesseorganisasjon Fornybar Norge mener nettleiens intensjon er god, men at solkraften er en utfordring:

– Når det gjelder solkraft, må to hensyn balanseres. Det ene at vi trenger mer kraftproduksjon, og alle fornybare kilder må tas i bruk, også solceller på boligbygg. Det andre er kostnaden for å koble stadig mer solkraft på nettet – og hvordan denne regninga skal fordeles i det store spleiselaget mellom nettkundene, sier kommunikasjonssjef Aslak Øverås til Nettavisen.

– Her har vi ikke fasiten klar ennå. Vi jobber sammen med medlemmene våre for å finne ut hvordan solkraft kan fases inn på en fornuftig måte, sier han.

Olje- og energidepartementet opplyser til Nettavisen at de mener nettleien gir insentiver til å utnytte nettet bedre, men at ordningen skal evalueres allerede neste år.

De viser samtidig til at NVE jobber med problemstilling rundt solkraft.

– Vanskelig å forstå at løsningen skal være en annen nettleiemodell

Norges største nettleieselskap tror ikke det vil hjelpe å endre nettleien:

– Vi ser utfordringen som beskrives, men har vanskelig for å forstå at løsningen skal være en annen nettleiemodell. Den innførte modellen gir insentiv til mindre samtidig forbruk, noe som er et fornuftig prissignal å gi, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia til Nettavisen.

– At mye samtidig innmating av sol i noen tilfeller kan skape utfordringer for nettet gjør det viktig å se støtteordninger til sol sammen med støtteordninger for lokal lagring, sier han.

Stortingsrepresentant Ove Trellevik mener løsningen er en kombinasjon av to ting:

– Jeg tror løsningen er «nærenergiløsninger» – der produksjonen lokalt står mer i samsvar med forbruket og man har lagringsløsninger som batterier for overskuddsenergi fra sol klokken 13, sier Trellevik.

Det betyr at solceller vil måtte selges sammen med batterier, en løsning solcellebransjen selv ønsker.

– Løsningen på dette litt lenger fram er at det blir inkludert et batteri når man kjøper solceller, noe 8 av 10 Otovos kunder gjør i Tyskland, sa Otovo-sjef Andreas Thorsheim til Nettavisen i mai.

Tibber lanserte i juni en ny batteriløsning, men i motsetning til solceller, er det ikke noe Enova gir støtte til. I Norge er det derfor svært få solcelleanlegg som kombineres med batterier. Tibbers batterier har en kapasitet på 6,65 eller 13,3 kWh, og en pris på 90-130.000 kroner.