Produksjon av varmtvann er en betydelig del av boligens energikonsum. I tillegg kommer redusert vannforbruk til å bli viktigere og viktigere framover, også her hjemme. For å svare på disse utfordringene har en ny dusjteknikk blitt lansert. Den sparer enormt mye vann, i tillegg til å spare en familie på fire nær 10 000 kroner i året, ifølge leverandøren Grohe. 

Knappe ressurser

Vi lever i en tid der både energi og vann er knappe ressurser. Vi er godt kjent med knapphet på elektrisitet – det gjorde slutten av 2021 og hele 2022 klart for oss. Mangel på vann er kanskje en litt mer eksotisk tanke, vi lever tross alt i et land der vi er godt vant med at det høljer ned. Det er likevel ikke et ukjent fenomen, sommeren 2018 var det svært varmt og tørt, og hele Sør-Norge hadde lite vann, og svært mange opplevde restriksjoner i bruken. I Oslo i 2022 var det også restriksjoner, og kampanjer for å få innbyggerne til å spare på vannet.

Ute i verden er det verre. I 2022 måtte franske atomkraftverk stenge ned fordi tilgangen på kjølevann fra elvene skrumpet faretruende inn. Mange av de store elvene over hele Europa sank til ekstremt lave vannstander. Nå meldes det at en ny El Nino er under utvikling i Stillehavet, og tradisjonelt fører det til varmere og tørrere vær på det meste av den nordlige halvkule. Å spare på både vann og strøm står helt klart på agendaen i framtiden, også her i nord.

Sett i dette lyset er en ny lansering fra den tyske leverandøren av sanitærarmaturer Grohe en logisk videreutvikling: Et dusjsystem som resirkulerer vannet. Samtidig reduseres også energibehovet kraftig, slik at dusjen Grohe Everstream slår to fluer i en smekk.

Resirkulert badevann

Løsningen er altså såre enkel: Vannet blir brukt flere ganger i et system som sirkulerer det. Slik blir temperaturen beholdt samtidig som at «nytt» vann ikke tilføres. Slik beskriver leverandøren prosessen i en pressemelding:

Først starter du dusjen med friskt vann, akkurat som en vanlig dusj.Når du er ferdig med sjampoen eller såpen, kan du bytte tilstand: Vannet som deretter samles i avløpet, pumpes inn i et kretsløp som bevarer den ønskede temperaturen og behandler vannet hygienisk.Etter bruk blir dusjen renset og klargjort til neste bruker.

For å se video av dette opplegget, så finner du to videosnutter på Grohes nettsider. Om du klarer deg uten svulstige naturbilder, som formodentlig er der for å motivere til å spare på vannet, så kan du skippe videoen på toppen av siden fram til 1:05, der de begynner å snakke om selve produktet. Det er også en annen video litt lenger ned på siden som holder seg til saken, ved å kun vise prinsippet.

Grohe-materiellet går ikke spesielt dypt inn i detaljene til systemet, og det eneste de sier om rensing av returvannet er at det UV-stråles. Vi antar at det også finnes en form for filtrering i systemet, men det nevnes ikke i materiellet som er publisert.

Mer sparing enn bruk

Størrelsen på besparelsene som Grohe påberoper seg, er virkelig imponerende. Sammenlignet med en tradisjonell dusj bruker denne svært mye mindre av både energi og vann. Den bruker en fjerdedel av vannmengden til en vanlig dusj, og kun en tredjedel av energien. Det er klart at dette gir resultater som synes på strømregningen.

I den norske pressemeldingen setter selskapet opp et tenkt forbruk for en familie på fire, der hvert familiemedlem tar en dusj som varer i ti minutter 300 ganger i året. Med denne forutsetningen har selskapet regnet ut at familien sparer nesten 10 000 kroner i året. Det er opplagt at dette vil variere sterkt etter størrelse på husstanden, dusjvaner og strømpris, men likevel er tallene interessante.

Systemet har allerede blitt vist fram, men det er likevel ikke ferdig ennå. Nå er systemet under utprøving, og antakelig justering av både re-oppvarming og vannrensing, mens Grohe planlegger å slippe produktet på markedet våren 2024. Hva herligheten kommer til å koste nevnes verken i den norske pressemeldingen eller på den internasjonale nettsiden. En vill gjetning fra vår side er at dette havner i det aller høyeste prissjiktet.