I midten av mars i år vedtok EU-parlamentet et forslag til direktiv som krever at alle bygg skal rustes opp slik at de havner i energiklasse D eller bedre. Det nye direktivet ble denne uken vedtatt. Dette melder Finansavisen onsdag. Dette betyr at boligeierne må ruste opp boligene sine. Norge er forpliktet til å implementere direktiver gjennom EØS-avtalen, men direktivet gir rom for nasjonale tilpasninger .

– Vi anslår at regningen kommer på mellom 500.000 og 1,5 millioner kroner pr. bolig, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne til Finansavisen.

Huseierne skrev i direktivhøringen i 2022 at kravene vil være mer omfattende enn for resten av Europa, siden norske bygninger trenger kraftig isolasjon. Dette vil gjøreenergieffektivisering dyrere for boligeierne, i og med at man skal etterisolere helebygningsskallet, bytte vinduer og dører og for eksempel installere varmepumpe, batterier og solceller

Skal du kjøpe bolig nå, bør du sørge for å ha penger til å finansiere tiltakene som skal til.

– Skal du på visning på eldre bolig, skal du vite at du har handlingsrom, sier leder samfunssansvar Åsne Ådland-Dale i Sparebanken Vest til Minenergi.no.

Dette er noen av EU-føringene:

  • Alle nye bygg skal være nullutslipp innen 2030.
  • Boliger i de dårligste klassene skal oppgraderes til minst energiklasse F eller bedre innen 2030.
  • Boligblokker skal opp fra G til minst F innen 2030, og opp til E innen 2033.
  • Energiklassene skal harmoniseres.

Ifølge EU står bygg for 40 prosent av all energikonsum og 36 prosent av drivhusutslipp. Samtidig er 75 prosent av europeiske bygg ikke energieffektive. Det samme gjelder for Norge. Bare 0,9 prosent av norske boliger har energimerke A og 27,7 prosent har det dårligste energimerke G, kommer det fram av Energimerking.no.

Flere bransjeorganisasjoner er begeistret for forslaget, blant andre Glass for Europe som samler glassprodusenter.

– Dagens votering er et viktig insentiv for å akselerere renovasjon av bygg, skriver de på sitt nettsted.

Å sette inn varmeisolerende vinduer er ett av mange tiltak som er nødvendig for å energieffektivisere bygg.

– Norge er best skikket til å sikre egne hus

Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen er ikke imponert over vedtaket.

– Vi i Norge er bedre skikket til å isolere våre egne hus enn man er i Brussel. Det foregår allerede et kontinuerlig arbeid med å oppgradere boligene våre. Det må også være opp til den enkeltes økonomiske prioriteringer og man skal være forsiktig med å overstyre private anliggender uten at det ligger økonomiske stimuligordninger, sier Lundteigen til Minenergi.no.

Han mener man må se til de svakeste.

– Vi må ha øye for dem som har eldre boliger og som bruker flere energikilder enn strøm. Vi må se på helheten, sier Lundteigen til Minenergi.no.