Tirsdag denne uken la Forbrukertilsynet fram sin årsrapport. Der kommer det fram at Forbrukertilsynet har «økt kunnskapsgrunnlaget om mulige brudd på markedsføringsloven og angrerettloven hos en rekke strømleverandører.»

Eksempler på dette er:

  • Mulig overfakturering av forbrukere
  • Vilkårsendringer underveis i avtaleforholdet
  • Kredittavtaler knyttet til betaling av strømfaktura har blitt markedsført som noe annet enn en kredittavtale.
  • Bruk av klima- og miljøpåstander i markedsføring av strøm, som påstander om «fornybar» eller «grønn» strøm.

Dette er noen av tiltakene Forbrukertilsynet har iverksatt:

  • Varslet vedtak om overtredelsesgebyr og forbudsvedtak mot aktør som varslet endring av vilkår i bindende og gunstige forbrukeravtale med fastpris og pristak. Endringen ville blant annet innebære at den statlige strømstøtten tilfalt strømleverandøren.
  • Sendt ut tre orienteringsbrev til alle strømleverandørene i Norge med informasjon om ulike deler av regelverket vi fører tilsyn med.
  • Fattet vedtak om overtredelsesgebyr og forbudsvedtak mot tre strømleverandører, samt mot daglig leder / styreleder i to av disse selskapene, for ulovlig bruk av påstander om å være «billigst».

Se Forbrukertilsynets rapport her. Forbrukertilsynet er offentlig tilsynsmyndighet som fører tilsyn med markedsføring og avtalevilkår, håndhever forbrukervernlovgivning og mekler i konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende og forberede saker til Forbrukerklageutvalget.