BYGDEPOSTEN: Høye strømpriser og det grønne skiftet har ført til en eksplosjon i antallet husstander som installerer solcelleanlegg for produksjon og salg av strøm. Dette fører til utfordringer hos strømleverandørene. En rekke nettselskap landet rundt setter i disse dager opp nettleien. Dette gjelder også Midtnett, som drifter strømnettet i Flesberg, Modum og Sigdal.

– Utfordringen er at mengden strøm som kan mates ut i strømnettet er regulert av hovedsikringen og lokale nett er ofte dimensjonert for å tåle 50 prosent av den samlede kapasiteten av hovedsikringene i et område, forteller seksjonssjef i Torfinn Stulen Jonassen, til nettstedet Europower.

Han sier det er lite sannsynlig at alle på forbruks-siden bruker maksimalt med strøm samtidig, men med økt solkraft er sannsynligheten større for at alle mater strøm inn på nettet samtidig og med det overbelaster strømnettene.

Millioninvesteringer

Daglig leder i Midtnett AS, Bjørg Hvidsten, understreker at selskapet er positive til solkraft generelt, men den kraftige økningen av solcelleanlegg fører også til at de må investere millioner av kroner til forsterkninger av det lokale strømnettet.

– Hele nettet vårt er dimensjonert for forbruk og ikke for produksjon. Maks produksjon fra solceller kommer på et tidspunkt med lavt forbruk og da stiger spenningen i nettet noen ganger til over tillatt verdi, noe som gjør at vi enkelte steder må forsterke nettet, sier Hvidsten.

Så lenge selskapets plusskunder (kunder som både bruker og produserer strøm) ikke produserer mer strøm enn hva hovedsikringene i boligen er dimensjonert for, kan nettselskapene ikke kreve at disse kundene skal betale et bidrag for å forsterke nettet.

Midtnett må da bekoste forsterkningene selv, og dermed må alle som ikke har solcelleanlegg, indirekte være med på å «betale» gildet.

– Nettleien er strengt regulert av de rammene vi årlig gis av og vi kan derfor ikke øke nettleien for å dekke inn kostnadene ved å måtte oppgradere nettet. Forsterkninger på grunn av solceller vil derfor gå utover andre nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver vi har, sier Hvidsten.

Fellesskapet må betale

Hun forteller at det i mange tilfeller er uproblematisk om kundene installerer solcelleanlegg med kapasitet til produksjon tilsvarende størrelsen på hovedsikringene i boligene, og for en slik produksjon har nettet i hovedsak også kapasitet til å ta imot produsert strøm.

– Nettet vil i de fleste tilfellene kunne håndtere 70–80 prosent av produksjonen fra solcelleanleggene uten forsterkning, men ikke den siste «toppen». Vi har derfor stilt spørsmål til NVE og RME ved om det er riktig at fellesskapet skal bekoste en forsterkning av nettet til en enkeltkunde for at den skal kunne få levert «toppen» av sin produksjon, sier Hvidsten.

Det varierer en god del hvor mye det vil koste å forsterke nettet på grunn av installerte solceller, men en kostnad på 200.000 eller mer er ikke uvanlig. Med flere titalls forsterkninger i året, blir det en betydelig sum.

– Vær kritisk til beregnet lønnsomhet

– Vi ser mange som selger solcelleanlegg ofte legger inn en forventet høy kraftpris når de beregner lønnsomhet ved investeringen. Men når produksjonen er størst når solen står høyest, er som regel strømprisen da også lav. Det kan derfor være lurt å se med litt kritiske øyne på leverandørenes regnestykker, som viser hvor mye du som kraftprodusent tjener på å produsere strøm for videresalg, sier Hvidsten.

Hun poengterer at det du sparer mest på ved å installere solcelleanlegg, er den strømmen du selv forbruker, siden du også sparer nettleien på dette.

Hvidsten forteller at lønnsomheten ved å produsere mer enn til eget forbruk trolig vil øke etter hvert som de finner løsninger for å lagre solstrømmen på en god måte, men foreløpig er batteriløsningene litt for kostbare.

– Ta kontakt med en elektriker

– I mange tilfeller er det helt uproblematisk med solceller, men i litt grisgrendte strøk som her hos oss, har mange strøm fra lange lavspentlinjer. Noe som kan by på spenningsproblemer med tanke på produksjon av strøm fra solceller, sier Hvidsten.

Hun råder alle som vurderer å installere solcelleanlegg, til å ta kontakt med en elektriker som i samråd med nettselskapet, vil finne ut hva som vil være en god solcelleløsning for dem.

Kan ta noe tid

Midtnett har så langt ikke hatt kapasitet til å forsterke nettet for alle plusskundene på det tidspunktet de har ønsket seg, men de jobber kontinuerlig med dette.

– Fjorårets store bølge av solcelleanlegg kom litt brått på oss og vi har rikelig med andre oppgaver som må utføres. Jeg ber derfor om forståelse for at de kan ta litt tid før vi får forsterket alle de linjene som som har behov for det, avslutter Hvidsten.