Rjukan Arbeiderblad: I undersøkelse fra Respons analyse kommer det fram at mange eiere av vernede hus tror at de ikke kan bruke varmepumpe. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2022 blant 2 357 huseiere, både eiere av fredede og vernede og samt huseiere generelt. 42 prosent av eierne av vernede bygg oppgir at vern er en årsak til at de ikke har installert varmepumpe.

Stort inngrep

Samtidig mener 11 prosent at det er et stort inngrep, og 10 prosent mener at det er stygt. Parallelt har strømprisene skutt i været de siste årene.

– Vi har laget en ny veileder om at det enkleste, mest effektive og billigste tiltaket som også gir minst inngrep i gamle bygg er å installere varmepumpe, sier Geiran i en pressemelding.

– Skal folk velge et tiltak for å spare energi i sitt gamle hus, så bør de tenke varmepumpe først. Vi vet at det er folk der ute som tidligere kan ha fått nei fra fylke eller kommune når de har søkt om å installere varmepumpe i gamle hus. Med den kunnskapen vi nå har på plass om effekten, så har vi ett klart råd: Søk en gang til!, oppfordrer hun.

- Bygg eget hus til pumpa

Grunnen til at varmepumpe er bra for gamle bygg - mener hun - er både knyttet til effekten det gir på energibruken, men også at det er enkelt å fjerne varmepumpen uten at bygget blir skadet. Dersom eieren senere vil fjerne varmepumpen for å tilbakeføre huset, er det rett og slett svært enkelt å reversere.

– Vi har selvfølgelig noen konkrete råd og illustrasjoner som viser at det kan se greit ut, sier Geiran.

– Tenk på hvor du plasserer varmepumpen ute og inne, og unngå helst å sette den ut mot veier og plasser. Vi anbefaler at du bygger et varmepumpehus rundt den, og mal det i samme farge som huset ditt.

Råd om varmepumpe i bygårder

Å sette opp varmepumper i bygårder er litt mer komplisert, men veilederen viser hvordan dette kan la seg gjøre. Da er det viktig at borettslag eller sameier lager en felles plan.

– Riksantikvaren har i flere år jobbet med å utvikle veiledere og inspirasjonsmateriell for å vise at det er mulig å gjøre gode grep i gamle hus. Det er klart at gamle hus generelt sett har et større strømforbruk enn helt nye bygg, rett og slett fordi kravene til isolering var helt annerledes i fortiden.

Riksantikvaren har andre veiledere for å spare energi, og senere kommer Riksantikvaren også med en veileder for solcellepaneler på fredede og vernede bygg.

Les også

Mormors gamle hus har fått vannbåren varme og varmepumpe. Nå vurderer familien jordvarme og solfangere.

Slik kan varmepumpen plasseres