Borer du energibrønn og installerer bergvarmepumpe, senker du oppvarmingsregningen din til bunns, skrev Minenergi.no nylig. Men dette koster fort 300 000 kroner. Rett før jul fremmet Rødt et representantforslag i Stortinget som skal behandles i energi- og miljøkomitéen denne uken. Representantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen i Rødt foreslår å øke støtteandelen til bergvarmepumpe slik at den reflekterer nytten.

– Bergvarme er utslippsfri, regulerbar og konfliktfri energiproduksjon og potensialet er stort. Men vi trenger ambisiøs politikk og sterke virkemidler for å realisere så mye som mulig av dette potensialet så raskt som mulig, sier Sofie Marhaug til Norsk Varmepumpeforening.

Enova støtter boligeiere som vil installere bergvarmepumpe med 10 000 kroner. Marhaug påpeker at støtten til solcelleanlegg har økt fra 27 500 kr til 47 500 kr.

Samtidig ber Rødt ber regjeringen iverksette en rekke tiltak og krav for næringsdrivende og utbyggere. Blant annet ønsker de å skjerpe kravet til energifleksibel oppvarming i byggteknisk forskrift slik at disse løsningene utgjør hele 80 prosent av oppvarmingsbehovet for bygg over 500 kvadratmeter. I dag er kravet at 60 prosent. De ønsker også et krav om solcelleanlegg på alle offentlige bygg over 250 kvadratmenter .