(Bondebladet)

Melkebonden Rune Jensen i Nannestad ville egentlig bare ha billig strøm. I høst ble han oppringt av Fjordkraft og tilbudt en avtale som skulle gi forutsigbar pris. Avtalen inneholdt en sikring, som viste seg å tilsvare 68 prosent påslag på strømprisen i januar. Han følte seg lurt, og gikk ut i Bondebladet for å advare andre mot avtalen. Morgenen etter fikk han en ny faktura fra selskapet på 135 579 kroner for "oppgjør for sikringer".

– Det er for å straffe meg for det som kom ut i går. Jeg har en svoger som er advokat, og har ringt ham på morgenen, sier Jensen.

Føler seg lurt

Han hadde blitt forsikret om at det ikke var noe bindingstid eller bruddgebyr, men strømselskapet forsøkte å kreve 16 000 for tap ved salg av sikringen i strømmarkedet. Etter at han viste til manglende informasjon da han inngikk avtalen, frafalt Fjordkraft dette kravet. Etter at Bondebladet publiserte den første saken om Rune Jensens problemer med Fjordkraft, fikk han en ny faktura fra selskapet.

– Jeg føler jeg har med mafiaen å gjøre. Jeg har drevet som næringsdrivende siden jeg var 18 år og jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Jensen, som er 58 år gammel.

Selskapet har skrevet til Bondebladet at de tok tapet på salg av sikringene i strømmarkedet. Bondebladet publiserte Jensens kritikk 30. mars. Morgenen etter ramla det et nytt krav fra Fjordkraft inn på e-post.

Skulle ta regninga

I svaret fra Fjordkraft står det:

Denne avtalen har ikke bruddgebyr. Det er forklart til kunden og det står i avtalevilkårene som kunden har signert. Avtalen har imidlertid et oppgjør for sikringer som vi kjøper inn i forkant, tilsvarende kundens antatte årsforbruk. Disse sikringene eies av kunden selv.

Hvis avtalen avsluttes blir disse sikringene solgt tilbake til kraftmarkedet, med gevinst eller tap, avhengig av markedssituasjonen. Det er dette som har skjedd i dette tilfellet. Kundens sikringer er solgt med et tap på 4600 kroner. Dette tapet har Fjordkraft dekket, og kunden er flyttet over på en spotavtale.

Kunden har fått godskrevet oppgjør for sikringene sine pålydende kr 4600. Det betyr at vi ikke fakturerer disse ut og at han ikke vil få noen kreditnota på dette, siden vi har avskrevet kravet. Dette er et rent tap for Fjordkraft.

Minenergi.no har skrevet om Forbrukertilsynets årsrapport for 2022. Det viser seg at strømselskapene hadde overfakturert, grønnvasket og drevet villedende markedsføring. Av de tre punkene er det vanskelig å knytte grønnvasking til Jensens sak. Ellers fremstår den ikke som så unik i dette markedet.

Hevder det er en feil

Bondebladet har spurt Fjordkraft om det er en form for straff for Jensen, fordi han sto fram i media med kritikk av dem.

– Nei, på ingen måte. Her har det skjedd en feil, uten at jeg på kort varsel har svar på hvordan den har oppstått. Denne fakturaen er feil. Kunden blir kontaktet i dag slik at vi får ordnet opp, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft.

–Har dere sendt ut dette til flere?

– Ja. Cirka 250, svarer Eikeland.

– Hvis han hadde betalt fakturaen, hva hadde skjedd da?

– Det blir automatisk sendt en kreditering, svarer han.

Etter at Bondebladet kontaktet Fjordkraft har Rune Jensen blitt oppringt av selskapet.

– Jeg ble oppringt av han som er kontaktmann mellom Agrol og Fjordkraft. Han legger seg dønn flat for alle som har vært borti avtalen. Alle kundene på Agrol 70 skal bli fritatt for prisen for sikring fra mai. Han sa de kommer til å tape noen millioner på det. Da sa jeg at jeg har tapt arbeidstid, og burde få gratis strøm i noen måneder. Det svarte han ikke noe på, sier Rune Jensen.

Sikra mot billig strøm

Da Jensen inngikk avtalen i oktober ble han gitt feil inntrykk av hva avtalen innebar, sier han. I avtalen kjøper kunden en sikring mot høy pris, men det var ikke årsaken til at Jensen inngikk avtalen.

– Jeg sa jeg ikke er avhengig av sikring mot varierende strømforbruk, jeg var bare opptatt av lav pris. Han jeg snakka med sa differansen i pris 1,64 kroner per kwt siste måned i forhold til hva jeg hadde hatt. Jeg har ikke bytta strømleverandør så ofte, men tilbudet hørtes fristende ut, sier han.

Avtalen het Agrol Forutsigbar 70, og var tilgjengelig for Jensen som medlem i Felleskjøpet og Bondelaget.

– Jeg vil advare andre bønder mot å komme borti dette. Det er ikke gunstig i det hele tatt. De er ganske harde, og kjører på. Du blir ganske liten, sammenlikna med dem, sier Jensen.