Strømprisen du betaler avhenger av prisene på kraftbørsen Nordpool. I denne grafen ser du resultatet av en daglig auksjon på strøm. Den fastsetter innkjøpsprisene kraftselskapene må betale for strømmen de selger videre til kundene. På ukedagene blir prisene for neste dag offentliggjort kl. 13, og grafen blir oppdatert kort tid etterpå. I helgene er det ikke børssalg på samme måte, men kalkyler ligger til grunn for prisene for lørdag, søndag og mandag.