Det ble i dag klart at Enova reduserer støtten til solcelleinstallasjon. Dette fordi utrullingen av teknologien i Norge, er godt i gang. Men det blir reduksjoner også på andre støtteordninger:

  • Balansert ventilasjon: Støtten reduseres til maks 10 000 kroner til 5 000 kroner
  • Lett elmotorsykkel: Støtten reduseres fra 15 000 til 11 000 kroner
  • Smart vartmvannsbereder: Støtten reduseres fra 5 000 til 4000 kroner.

Enova skriver i en pressemelding at de vurderer markedet - og det kan komme flere endringer i ordningene.

– Alle Enovas støtteordninger er tidsavgrenset av natur. Det er ingenting bedre enn at grønne teknologier kan stå stødig uten støtte, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

Minenergi.no skrev også tidligere i år at støtteordningen til smarte varmtvannsberedere kom til å bli kortvarig. Husk også at flere kommuner tilbyr støtte til ulike ENØK-tiltak, som varmepumper og etterisolering. Les mer om dette her.

Ny ordning: Støtte til varmepumpebereder

En ny og ukjent teknologi er nå inkludert i Enovas støtteordninger, nemlig varmepumpebereder. Dette er, som navnet indikerer, en bereder med varmepumpe som gjør at du bruker mindre strøm til oppvarming av vann enn en vanlig bereder gjør. Du kan få inntil 5 000 kroner til dette tiltaket. Kun beredere installert fra 21. juni, 2023 kan få støtte.