Varmepumpe reduserer strømkostnadene betraktelig, for hver kWh elektrisitet du tilfører, får du to til tre ganger mer varme tilbake. Det at også Riksantikvaren anbefaler varmepumpe for å energioppgradere eldre og verneverdige hus, er også greit å vite. Riksantikvaren skriver på sitt nettsted at du ikke bare sparer energi, men også klimagassutslipp.

Norsk varmepumpeforening gir i samarbeid med sine medlemsbedrifter råd om hvordan planlegge installering av varmepumper. Her er noen av deres råd til hvordan få det fint - og varmt.

Test vår varmepumpekalkulator

1. Søk tillatelse hos kommunen

Har du et hus som er fredet eller vernet, er det ditt ansvar å søke om tillatelse til å installere varmepumpe. Å installere en varmepumpe i et fredet bygg, vil kreve søknad om dispensasjon. Det kan bli dyrt å måtte rette opp i etterkant.

2. Planlegg smart

Renoverer du et bygg, er det smart å starte planlegging av montering tidlig slik at installatøren kan skjule opplegget på en bra måte. En luft-til-luft-varmepumpe lager litt støy – tenk på naboen hvis du bor i tettbebygd strøk, råder Riksantikvaren.

3. Tilpass installasjonen

Følger du råd to med god planlegging, kan du eventuelt bytte bort plassering langs yttervegg, og plassere den på et interiørmessig bedre egnet sted. Montør kan tilpasse installasjonen slik at den passer best mulig inn. Det finnes mange løsninger.

4. Farge

Riksantikvaren anbefaler at det i fredede hus velges en pumpe i samme farge som interiøret eller en en med innedel som kan lakkeres i samme farge. For deg med fredet bolig, er det mulig å diskutere løsning sammen med fylkeskommunen og montøren.

5. Tilpass utedelen

Selv om varmepumpen er effektiv, vil mange foretrekke å ikke se den. Unngå å plassere ut mot offentlig rom eller gårdsplass, og se til at den ikke konkurrerer med fasaden. Få den til å gå i ett i med huset, råder Norsk varmepumpeforening. Monter et varmepumpehus, og mal varmepumpehuset og kanalføringen for rør og kabler i samme farge som huset. Eventuelt kan rør og kabler gjemmes bak kledningen, råder Riksantikvaren. Og ikke minst: Plasser utedelen godt over bakken og sørg for god drenering.