Vurderer du å gjøre klimavennlige oppgraderinger i huset eller leiligheten din? Da kan du ha rett på økonomisk støtte fra Enova. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Enova er et statlig foretak som i dag eies av Klima- og miljødepartementet og for 2022 har departementet bevilget 4,1 milliarder kroner til klimafondet, som forvaltes av Enova. Deres overordnede rolle er å drive bransjene i Norge framover i retning av lavutslippssamfunnet, ved å bidra med finansiering av ny teknologi frem til de står på egne bein.

Tidligere, da luft-til-luft-varmepumper først kom på markedet, støttet Enova kjøp av slike varmepumper. Kostnaden var høy og etterspørselen lav, og støtten bidro til at flere skaffet seg varmepumpe. På den måten økte produksjonen, og teknologien ble rimeligere og mer tilgjengelig for folk flest. I dag er luft-til-luft-varmepumper et av de mest populære energitiltakene i norske hjem. Derfor er støtte for dette fra Enova ikke lenger nødvendig.

Dette kan du søke på

Her er oversikten over hva Enova gir støtte til i dag og støttebeløpet. Lenkene går direkte til informasjonssidene hos Enova. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Dette må du passe på

Støtte fra Enova fungerer slik at du først gjennomfører det aktuelle tiltaket i hjemmet ditt og betaler for det selv. Deretter kan du sende inn søknad til Enova med dokumentasjon og få utbetalt summen tiltaket støttes med. Som hovedregel skal alle tiltak være startet, utført og betalt av deg før du kan søke om støtte fra Enova. Det gjelder både kostnader for innkjøp av utstyr og eventuelle installasjons- og arbeidskostnader.

For å få utbetalt støtten, er det viktig at du søker i tide. Kostnadene dine basert på kvitteringene, kan ikke være eldre enn 20 måneder gamle. Dette gjelder uansett hvilke tiltak du søker om.

En annen viktig forutsetning for å få utbetalt støtte er at arbeidet må være utført av fagfolk, med rett utdanning og autorisasjon i forhold til de ulike tiltakene.

Ved innsendelse av søknad må du legge ved fakturaer for kostnadene på tiltaket, og det må stå tydelig på fakturaen hva slags tiltak og/eller kostnader det gjelder. Kostnader for eventuelle installasjons- og arbeidskostnader skal også legges ved. For noen tiltak vil det også være et krav at det skal vedlegges annen form for dokumentasjon i tillegg til faktura. Sjekk kriteriene for tiltaket om hva som skal vedlegges søknaden. Når du går til søknadssenteret på et aktuelt tiltak så vil du også se en oversikt over hva som skal vedlegges i søknad.

Hvis alt er i orden med saken din oppgir Enova at du normalt kan forvente penger på konto innen 3-8 uker.