Bergen og flere andre kommuner rundt om i Norge gir innbyggerne støtte til energisparingstiltak som Enova ikke støtter. Bergen, for eksempel, har satt av 14,5 millioner kroner til dette. Innbyggerne i Bergen kan få inntil 6 000 kroner i støtte til innkjøp av varmepumpe, skrev Minenergi.no denne våren. Nå kommer Sola kommune etter. De gir støtte opptil 5 000 kroner for innstallering av varmepumper. Midlene kommer fra kommunens klima- og miljøfond. Tidligere har ikke fondet vært åpent for å gi støtte til varmepumpeinnkjøp, men politikerne vedtok i juni, 2023, at støtten skal inkludere varmepumpe. Dette melder Solabladet.

Oljesmurt varmepumpe

Oljehovedstaden Stavanger har allerede hatt en slik ordning og vedtok i kommunestyret nylig å videreføre støtte til kjøp av luft til luft-varmepumpe til private boliger.

«Innføringen av denne støtteordningen er et klima- og miljøtiltak. Energi er en viktig ressurs, og varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket til oppvarming. Jo mer energi vi bruker, desto mer må forsyningen bygges ut. Det krever store ressurser og vil ofte føre til inngrep i naturen og i nærmiljøer», står det på kommunens nettsted.

Du kan kjøpe varmepumpe etter 1. juli, 2023 og søke om støtte i september. Er det flere søkere enn midler, vil det bli loddtrekning. Reneste varmepumpe-lottoen i Stavanger, altså.

Krever estetisk tilpasning

Merk at du må søke om tillatelse til å sette opp varmepumpe i Stavanger.

  • Dersom du har tenkt å plassere varmepumpe på gatesiden av huset når huset ligger helt ut til offentlig fortau eller gate.
  • Dersom du trenger hull i lyd- eller brannskiller for å etablere varmepumpa. Da må du dessuten få hjelp av fagfolk med søknaden.
  • Dersom huset ditt ligger i et område regulert til bevaring.

Vit at det er mulig å få til en pen plassering av varmepumpe også i eldre og verneverdige hus. Riksantikvaren har laget en veileder som du kan lese mer om i denne artikkelen.