Første gang man hører det, så virker det som en svært snurrig ide: Monter solcellene på det flate taket stående, i stedet for den tradisjonelle måten med liggende eller litt skrådde paneler. Siden det må være mellomrom slik at panelene ikke skygger for hverandre blir det ikke blir like mange celler per kvadratmeter på taket. Kan dette være en god ide?

Nå viser det seg at ideen slett ikke er dårlig. Det norske oppstartsselskapet Over Easy Solar har nå testet ut sitt stående solcelledesign i over to år, og målingene fra testoppsettene viser seg at solcellene produserer godt, og at maksproduksjonen kommer på tidspunkt på dagen som passer de fleste av oss mye bedre. Kommer slike solcelleanlegg til å bli en vanlig syn på framtidens tak? Det vil bare tiden vise, men dette er en løsning som kan være vel verd å se nærmere på for alle som har et flatt tak de vil har solstrøm fra.

Stekt på begge sider

Over Easy-løsningen er en prefabrikert modul som består av både selve solcellene i tillegg til et liggende rack som enten er tilpasset flate tak med tradisjonelt taktekking, eller et rack som passer på grønne tak – tak med gress eller andre grønne vekster som er der for å forsinke avrenningen under store nedbørsmengder. Solcellene er ferdig sammenkoblet i racket, og denne pakken omtaler selskapet som en «solcelle-enhet».

Det er fire «striper» med åtte solceller i full størrelse per stripe. Disse solcellene er innkapslet i herdet glass, og er av aller beste slag:

– Vi bruker vanlige silisiumceller, men den mest moderne teknologien som har en veldig høy grad av tosidighet. De er 95 prosent effektive på baksiden i forhold til forsiden, så de er nesten helt symmetriske. Dette er heterojunction-celler på monokrystallinsk N-type wafer, forklarer administrerende direktør og gründer av Over Easy Solar, Trygve Mongstad, for Min energi.

– Det er «top notch», det beste som fins av solceller på markedet i dag, legger han entusiastisk til.

Solcelle-enhetene måler 1,6 ganger 1,5 meter, og høyden avhenger av hvilken type rack som brukes. Dermed krever en slik enhet 2,4 kvadratmeter takflate. Den målte maksytelsen til denne enheten under standard testforhold STC er på 200 Wp.

Det eneste stedet vi selv har støtt på begrepet «over easy» tidligere, er på amerikanske kafeer når vi bestiller brunch, og servitøren lurer på hvordan vi vil ha speileggene våre. Er det her navnet på selskapet virkelig kommer fra, lurer vi på?

– Ja, stemmer, «over easy» er jo et egg stekt på begge sider, i motsetning til «sunny side up». Siden alle solcellepaneler ellers i verden er «sunny side up», måtte det jo bli «Over Easy», smiler Mongstad.

Interessante måleresultater

Selskapet Over Easy Solar ble formelt etablert i 2021. Som med all annen produktutvikling har selskapet hatt flere prototyper under utprøving, og Mongstad forteller at praktisk testing har foregått i litt over to år nå.

– Vi har 12 små solcelleanlegg som står ute for å testes i ulike klima, helt fra Tromsø i nord til Alicante i Spania i sør, forteller han.

– Vi har fått veldig gode og interessante resultater fra det og produktutviklingen har gått sin gang, legger han til.

Ett av disse resultatene fanget vår oppmerksomhet da selskapet lanserte den nye nettsiden vertical.solar for å presentere endel av måleresultatene selskapet har samlet inn under testingen:

Dette er produksjonsprofilen gjennom dagen for Over Easy-paneler som er plassert slik at sidene vender mot øst og vest. Denne plasseringen resulterer i to runder med maksproduksjon i løpet av dagen, om morgenen og utpå ettermiddagen. Denne profilen ligner mye mer på typisk strømforbruk i et hjem, der varmtvann og kjøkkenutstyr er i bruk om morgenen, og tilsvarende etter at beboerne har kommet hjem etter vanlig arbeidstid. Midt på dagen er produksjonen lav, nesten ned mot en fjerdedel av toppen på morgenen.

– Denne profilen er attraktiv av to grunner: Det ene er at i forhold til eneboliger og bygg der det bor folk, så er de tidene på døgnet der man bruker strømmen, så da får man mye mer til eget forbruk, og det lønner seg mye mer enn å selge det på nettet. Det andre er at kraftprisene er jo typisk høyere på morgenen og kvelden, på sommeren i alle fall. Det kommer bare til å bli mer og mer av slikt framover. Så den tror vi blir verdifull på sikt, kommenterer Mongstad.

Det er også interessant å se at maksimal produksjon er høyere enn for konvensjonelle solcellepanelers maksproduksjon midt på dagen. Her er det imidlertid viktig å legge merke til måleenheten som er brukt i grafen, og hva den innebærer:

Sammenligne epler og pærer

Som med all annen ny teknologi, har også Over Easy-panelene fordeler og ulemper, når vi sammenligner med konvensjonell teknologi. Den største og tydeligste forskjellen er mengden produksjonskapasitet per kvadratmeter.

En Over Easy-enhet dekker 2,4 kvadratmeter med 200 Wp makskapasitet. Det tilsvarer drøyt 83 Wp per kvadratmeter. Et konvensjonelt solcellepanel som for eksempel toppmodellen for privatmarkedet fra Rec Solar, Rec Alpha Pure-R, har 430 Wp på bare 1,93 kvadratmeter. Det tilsvarer nesten 223 Wp per kvadratmeter, eller over 2,5 ganger så høy ytelse per kvadrat.

Det er klart at Over Easy ikke kan konkurrere mot dette tallet, så derfor har selskapet valgt å vise en graf med antall produserte watt for hver watt peak som er installert, W/kWp.

– En av begrensningene med produktet vårt er jo at vi får litt færre kilowatt per kvadratmeter, så om det er det du spør om, så er det jo slik, svarer Mongstad når vi tenker høyt om dette.

– Med tettpakkete flate solcellepaneler så får du pakket inn et større solcelleanlegg på samme flate. Men da har du et større solcelleanlegg, og det er jo klart at et større solcelleanlegg vil produsere mer strøm. Men det vil jo også koste mer penger og du vil har flere komponenter i alle ledd, utdyper han.

Dette viser en utfordring selskapet må løse når produktet skal ut på markedet. Det kommer til å bli sammenlignet med tradisjonelle solcelleanlegg, og det er i mange tilfeller å sammenligne epler og pærer – å bruke premisser som ikke er like for alternativene.

Dette er grunnen til at selskapet har plassert ut så mange testanlegg, i forskjellige land på ulike breddegrader, med klimatiske forhold som ikke er de samme. Det må hentes inn store mengder av ekte testdata for å kunne beskrive hvordan disse solcellepanelene oppfører seg under forskjellige forhold.

Det er nødvendig for å kunne modellere og simulere produktene. Dagens solcellekalkulatorer og mer avansert programvare som brukes for å planlegge systemer og installasjoner har ikke dataene og modellene som gjør at Over Easy-løsningen blir korrekt beregnet. For eksempel bryr ikke kalkulatorene seg om hva taket er dekket med – solcellepanelene vil jo uansett dekke over taktekkingen, slik at den ikke er relevant. For Over Easy er takdekket signifikant, fordi reflektert sollys spiller en viktig rolle for hvor mye strøm panelene produserer.

– Vi har gjort tester og sammenlignet med tradisjonell teknologi. Da ser vi at per solcelle så kan vi produsere i alle fall 20 til 30 prosent mer energi på et vanlig asfalttak i Norge. Hvis vi har en høyeffektiv membran under, så kan vi komme opp i kanskje 20 prosent mer, eller enda mer, forteller Mongstad.

Bedre fordelt årsproduksjon

Det er ikke bare gjennom dagens gang at Over Easy-panelene gjør det bra på produksjon. Gjennom årstider der sola står lavere på himmelen, og det ligger snø på taket mellom radene med paneler, vil denne løsningen yte godt.

– Vi produserer mer tidligere på året. På sommeren er det ikke så mye gevinst, men spesielt på våren får man mer. Vi har målt tre til fire ganger høyere energiproduksjon i januar, februar og mars i 2023, sammenlignet med konvensjonelle solcellepaneler, sier Mongstad.

Denne grafen illustrerer det:

Også her er det viktig å legge merke til at skalaen er produksjon i kWh per installert makskapasitet kWp. Det som dokumenteres her er at Over Easy-løsningen vil gi mer energi ut enn et tradisjonelt solcelleanlegg, om installert kapasitet er den samme.

Det er opplagt at dersom strategien din når du anskaffer et solcelleanlegg er å produsere så mye strøm som overhodet mulig fra tak-arealet du rådighet, for å bruke det du kan og selge resten, så er ikke Over Easy-teknologien for deg. Om du derimot går for å optimalisere strømproduksjonen etter behov og det du klarer å konsumere selv, så må denne løsningen tas med i betraktningen, fordi systemet altså produserer best når du trenger det mest i løpet av dagen. I tillegg vil produksjonen i løpet av de mørkeste månedene være tildels mye høyere enn det tradisjonelle solcelleanlegg med samme effekt vil levere. Alt dette under forutsetning at utgangspunktet ditt er et flatt tak.

Behagelig bi-effekt

Ofte er det slik at det er først når man snur seg rundt og ser tilbake at man ser hva man har oppnådd. Det er tilfellet for Trygve Mongstad også.

– Utgangspunktet for å utvikle dette produktet var egentlig å utvikle et produkt som er lett å montere og som løser utfordringene for både installatører og bygningseiere. Dette er prefabrikert, så det går ti ganger så raskt å montere som vanlige solcellepaneler. Det krever i de aller fleste tilfeller ingen innfestning eller ballast, som kan være et stort problem. På eneboliger med flate tak er det ofte kjempestore problem med ballast, for det er små anlegg og du må laste dem ned med masse stein. Det slipper du unna med de vertikale panelene, fordi de ikke genererer noe løft fra vindkreftene, sier Mongstad.

– Så det å ha et produkt som er effektivt og smidig, det var hovedmotivasjonen min da jeg startet med det. Dette med energiproduksjonsprofil og mange av de andre tingene, det har på en måte vært en bonus, legger han til.

Så gjenstår det å se om Over Easy Solar blir en kommersiell suksess. Mongstad forteller at produksjonen har såvidt startet opp, og at han forventer at den skal gå jevnt i 2024. De første salgskontraktene både her hjemme og i utlandet er allerede signert.

At systemet er velegnet for større tak, som industribygg, lagre og store boligkomplekser, er opplagt. I tillegg til å ha store flate tak tilgjengelig, har mange av slike bygg av nyere dato grønne planter eller andre metoder for å forsinke avrenningen under perioder med mye nedbør. Over Easy-systemet vil fint kunne plasseres på taket uten å påvirke slike løsninger.

Det er også der Over Easy så langt har satt inn kreftene sine på å få levere løsninger, men det betyr ikke at markedet for privatboliger er noe de ikke bryr seg om.

– Jo, det er veldig relevant for privatmarkedet også, men der har vi ikke startet opp enda. Vi har sett på mulighetene for noen pilotprosjekter, men vi er ikke en organisasjon som er rigget for å ha dialog med privatkunder. Vi er et B2B-selskap, så våre kunder er installatørselskapene og da må vi først vise at teknologien fungerer, og så må de solcelleinstallatørene som jobber med eneboliger forstå at dette produktet er noe de må tilby sin kunder. Så dit kommer vi nok etter hvert, avslutter Trygve Mongstad, en offensiv og optimistisk leder og gründer av det norske solcelleselskapet Over Easy Solar.