Det ble produsert 36 prosent mer solenergi enn det som ble gjort da forrige rekord ble satt i juli 2022. Dette melder teknologileverandøren Elhub i en pressemelding.

Ved utgangen av april er det i Elhub registrert 20 216 målepunkt for produksjon av solenergi og en total installert effekt på 373 025 kW. Hittil i år gir dette en økning på 70 000 kW i installert effekt fordelt på 3601 målepunkt. Det ble også produsert mer vindkraft i april i i år. Det skal ifølge Elhub ha blitt produsert 1,1 TWh vindkraft i april 2023, opp fra 0,8 TWh i forgående år. For å sette produksjonen i perspektiv: Det ble produsert 157,7 TWh energi i Norge i 2022, dette ifølge Energifakta Norge.