Minenergi.nos strømpriskalkulator henter prisene fra Nordpool. Mens strømprisene er sjeldent lave på Østlandet med snittpris for inneværende døgn på ett øre, så fortsetter de høye prisene i sør. Her er snittprisen altså 118 øre.

Dette er snittprisen på strøm i dag:

Region øst: 1 øre
Region sør: 118 øre
Region vest: 1 øre
Region midt: 11 øre
Region nord: 9 øre

Prisforskjellene skyldes flere forhold, men utenlandskablene er én viktig driver, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) nylig.

– Det er flere grunner til prisdifferansene vi har sett mellom NO2 (Sørlandet, red.anm) og resten av Sør-Norge i sommer. Store magasiner med høy reguleringsevne i NO2, gjør at vannkraftprodusentene kan tilpasse produksjonen til varierende værforhold. Det innebærer at produsentene kan redusere produksjonen ved å holde tilbake vann når prisene er lave. Isolert sett har dette bidratt til høyere priser i NO2 når situasjonen er slik den har vært i sommer. Produsentene i NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet) har i mindre grad denne muligheten. I disse områdene har værforholdene gjort det nødvendig med periodevis stor produksjon av vannkraft for å redusere risikoen for at magasinene renner over. I tillegg er ilandføringen for utenlandskablene til kontinentet og Storbritannia lokalisert i NO2. Dette bidrar til at NO2 er mer eksponert for det utenlandske prisnivået sammenlignet med NO1 og NO5.

Dette i et svar på stortingsrepresentant Sofie Marhaugs (Rødt) spørsmål.