Årsaken til salgsforbudet er at laderen mangler jordfeilbryter og DC-vern som oppfyller kravene i standarden som utstyret er deklarert for. Dette melder Elsäkerhetsverket.

– Produsenten har brukt en elektronisk jordfeilbryterløsning i stedet for en elektromekanisk. Det er en risiko for at jordfeilbryteren ikke alltid slår ut når og som den skal, sier inspektør Joel Lee Antman i Elsäkerhetsverket.

En ladestasjon skal også ha et DC-vern som sørger for at jordfeilbryteren fungerer som den skal. DC er en forkortelse som står for likestrøm.

Det er produsentens ansvar å utbedre manglene, sier Amtman.

– Vi forstår privatpersoners uro, men produsenter som får slike negative beskjeder, pleier som regel å være raske med imøtekomme de kravene som stilles, sier Antman.

Salgsforbudet gjelder kun for Sverige, men tilsynsmyndigheten skriver på sitt nettsted at det ikke er ulike krav til elsikkerhet og ladebokser innen EU og EØS.

Easee anker

Easee melder via sitt nettsted i dag at de anker salgsforbudet.

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, sier gründer og daglig leder, Jonas Helmikstøl

Easee jobber med en anke mot salgsforbudet, og en såkalt midlertidig forføyning mot umiddelbar tiltredelse. Dersom den aksepteres, vil salgsforbudet opphøre.

Elsäkerhetsverkets undersøkelse har ikke avdekket at manglene har ført til skader på personer eller utstyr. Dersom dette hadde blitt avdekket, hadde Easee vært nødt til å trekke alle ladere tilbake fra markedet. Årsaken til vedtaket er at Easee skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å sikre at ladeboksene er sikre i bruk. Men i verste fall kan produktet forårsake brann eller skade på bilen, kommet det fram på tilsynets nettsted.

Disse elbilladerne er undersøkt

Den svenske tilsynsmyndigheten har undersøkt sikkerheten til seks elbilladere. Det er altså bare Easee-laderen som har blitt ilagt salgsforbud.

  • Garo – GLBDCM-T222WO
  • CTEK – Chargestorm Connected 2, model 17050
  • Charge Amps – Halo
  • Wallbox – Pulsar Plus
  • Easee – Home
  • Zaptec – Go