Snittprisene i Sør-Norge er i dag på 114 øre, viser Minenergi.nos strømpriskalkulator, altså mer enn det dobbelte enn for eksempel folk i hovedstaden må betale og seks ganger mer enn finnmarkinger. Dette til tross for fulle vannmagasin. Det var Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug som i et skriftlig spørsmål til Olje- og energiminster Terje Aasland krever svar på om det er utenlandskablene som fører til de høye prisene.

Aasland kvitterte ut følgende:

– Det er flere grunner til prisdifferansene vi har sett mellom NO2 (Sørlandet, red.anm) og resten av Sør-Norge i sommer. Store magasiner med høy reguleringsevne i NO2, gjør at vannkraftprodusentene kan tilpasse produksjonen til varierende værforhold. Det innebærer at produsentene kan redusere produksjonen ved å holde tilbake vann når prisene er lave. Isolert sett har dette bidratt til høyere priser i NO2 når situasjonen er slik den har vært i sommer. Produsentene i NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet) har i mindre grad denne muligheten. I disse områdene har værforholdene gjort det nødvendig med periodevis stor produksjon av vannkraft for å redusere risikoen for at magasinene renner over. I tillegg er ilandføringen for utenlandskablene til kontinentet og Storbritannia lokalisert i NO2. Dette bidrar til at NO2 er mer eksponert for det utenlandske prisnivået sammenlignet med NO1 og NO5.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Marhaugs kollega i energi- og miljøkomiteen, Marius Arion Nilsen (FrP) mener at dette går ut over velferd og arbeidsplasser .

– At næringsliv og husholdninger i sør må dekke den aller største delen av regningen for utenlandskablene er svært urimelig, og vil kunne gå ut over både velferd og arbeidsplasser. De ulike prisene er også en konkurranseulempe for næringslivet.

Han etterspør i et spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tiltak som kan bidra til stabilt lavere priser.

– Har regjeringen ambisjoner om å iverksette tiltak som gir varige stabile og lave energipriser, eller som minimum ambisjoner om å iverksette målrettede tiltak for å kompensere de høye utgiftene næringsliv og husholdninger i Agder, Rogaland, og Telemark påføres?

Olje- og energiministeren har p.t. ikke svart på spørsmålet.