NB: Kalkulatoren er under utvikling og den gir kun et anslag av beregnede kostnader og besparelser.