2022 var året da Norges banks styringsrente spratt opp fra 0,5 prosent til 2,75 prosent. Tilsvarende steg det generelle prisnivået også kraftig, og Statistisk sentralbyrå omtalte prisveksten i 2022 som «ekstraordinær». Særlig strømprisene steg til ukjente høyder, i prisområde N01, østlandet der de fleste bor, gikk den ukentlige gjennomsnittsprisen opp til svimlende 6,27 kroner per kilowatttime på seinsommeren 2022.

Mot dette bakteppet er det rimelig å lure på hvor misfornøyde strømkundene har blitt, siden strøm er en vare alle må kjøpe. Nylig har kundeundersøkelsen Norsk Kundebarometer 2023 blitt lansert, og der er det mulig å finne et par svar.

Tibber tabbet seg ut

Det mest oppsiktsvekkende i årets undersøkelse av strømselskapene, er at Tibber har falt som en stein på lista. Selskapet ble for første gang med i undersøkelsen i 2022, og da suste det rett inn på tredjeplassen blant alle undersøkte selskap, uansett bransje.

Før strømkrisen virkelig satte inn, fløy Tibber høyt. I en artikkel på nettsiden E24 fra sommeren 2021 kan vi lese at selskapet hadde økt omsetningen med nær 600 prosent i forhold til det foregående året. Kundene strømmet til, og administrerende direktør Edgeir Vårdal Aksnes kunne i en pressemelding seinere samme år omtale Tibber som «nordmenns favoritt-strømleverandør», og at hver måned fikk selskapet 20 000 nye kunder. Det var den gang.

På samlelisten over alle undersøkte selskap i 2023-utgaven av Norsk kundebarometer, finner vi Tibber på 108.-plassen. Det er altså et fall på 105 plasser på en liste med 159 selskap totalt – på bare ett år.

Det er opplagt at dette fallet har med det kontroversielle grepet selskapet gjorde høsten 2022. Da begynte Tibber å forhåndsfakturere halve kommende måneds forbruk, for å styrke selskapets likviditet for strømhandel. Dette ble ikke nådig mottatt av selskapets kunder, og støynivået omkring dette gikk høyt resten av året. Mot slutten av februar 2023 kom selskapets retrett fra den nye ordningen, gjennom en nyhet på selskapets egne nettsider: «Vi tabbet oss ut!».

Det er vanskelig å være uenig i det utsagnet, nå som vi har fått en slags fasit gjennom Norsk kundebarometer.

De fleste forbedret seg

Det er totalt åtte strømselskap som er med i undersøkelsen. I tillegg til Tibbers frie fall, gikk også Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) ned i forhold til fjoråret, fra 85. til 99. plass. Alle de andre strømselskapene forbedret sin plassering i forhold til 2022-listen. Det indikerer at strømprisene alene har ikke påvirket strømselskapenes anseelse ute hos sine kunder. Det påpeker også prosjektlederen for Norsk kundebarometer, Pål Rasmus Silseth hos Handelshøyskolen BI:

– Fasiten viser at kundene ser ut til å rette sin frustrasjon til myndighetene i stedet for strømleverandørene, sier han i en artikkel om årets undersøkelse på BIs nettsider. Det er ikke utenkelig at det er en riktig analyse, når vi tenker på hvordan regjeringspartiene har gjort det i meningsmålingene siden sist stortingsvalg.

Artikkelen omtaler resultatene for de fleste strømselskapene som en «betydelig forbedring» i forhold til fjorårets undersøkelse. Når vi studerer tallene ser vi at de fleste av dem har gått opp 10 til 20 plasser på lista. Unntaket blant de som går oppover, er Lyse. De klatret fra 134.-plassen i 2022 til 70. plass i 2023. Det er virkelig en solid forbedring. Det er også verd å merke seg at Tibber tross alt ikke falt helt til bunns blant strømselskapene, de har fire av åtte selskap i denne kategorien bak seg, også i 2023-undersøkelsen.

Prosjektlederens kommenterer også Tibbers voldsomme fall på årets resultatliste.

– Det er svært sjelden vi observerer så store utslag på kundetilfredshet. Det viser at en sterk posisjon raskt kan ødelegges hvis man tar grep som oppleves som negative for kundene, sier Silseth.

– Ektefølt beklagelse

At omleggingen av fakturaordningen er årsaken til Tibbers fall, er også selskapets PR og kommunikasjonssjef Gaute Haaversen-Westhassel enig i.

– Vi er klar over at vi gjorde noe som ikke kundene våre var veldig begeistret for, og tar det på alvor, svarer han når Min energi spør om selskapets reaksjon på Norsk Kundebarometer anno 2023. Han velger å fokusere på at selskapet gikk tilbake til den gamle fakturaordningen fra og med mars 2023, som ble kunngjort i artikkelen «Vi tabbet oss ut!» på Tibbers egne nettsider.

Vi observerer at dette var å legge seg bra flat?

– Det var en ektefølt beklagelse, fordi vi så at vi så at vi hadde satt kundene våre i en vanskelig situasjon. Og derfor var det også så viktig for oss å kunne reversere i februar, og dette jobbet vi kontinuerlig med, siden vi innførte den nye fakturaordningen i fjor høst. Men da var utsiktene veldig mye mindre oversiktlige enn de ble spesielt etter jul, hvor strømprisene har vært mer stabile, svarer Haaversen-Westhassel.

– Men oppsummert, så var den reverseringen veldig viktig for kundene våre, og for vår evne til å hjelpe kundene våre med å ta kontroll over eget strømforbruk. Det er jo det som er kjernen i vår virksomhet, avslutter han.