«Vi har funnet en potensiell feil i Osram batteristarter OBSL360 og tilbakekaller det med umiddelbar virkning. Vi har trukket produktet fra salg mens vi gjør undersøkelser», står det i en melding på Osrams nettsted.

Batteristarteren kan kortslutte, bli overopphetet noe som medfører risiko for brann.

«Selv om det er lav risiko, og at feilene forekommer i mindre enn 0,1 prosent, må produktet lagres utendørs beskyttet fra vann og regn, og i et ikke brannfarlig miljø. Produsenten ber folk som har produktet om å fylle ut returskjema. Du skal så få transportemballasje som du kan putte produktet i, og levere til butikken. Har du kjøpt det på nett, kan du pakke det i emballasjen og levere til mottak for denne typen avfall», står det videre.

Det samme gjelder for Fast Charge Jump Starter 360. På produsentens nettsted Ringautomotive.com bes det om at kunder som har produktet kontakte utsalgsstedet for full refusjon.