Den som har solcelleanlegg i Norge og følger ulike solcelleforum i sosiale medier har nok fått med seg diskusjonene om strømselskapenes såkalte solkontoer som lar deg spare overskudsstrømmen som et virtuelt batteri . Lønner det seg? Er det noen hake ved opplegget?

Det fungerer sånn: Har du overskuddsproduksjon av strøm fra solcelleanlegget ditt, kan du bestemme om du vil selge det fortløpende til gjeldene spotpris eller spare det på en solkonto hos leverandøren og bruke det en måned du har mindre strømproduksjon. Eller når prisene er høye. Man kan også nøkternt sett kalle slike avtaler utsatt oppgjør med pris fra den måneden du tar ut fra kontoen, slik som strømselskapet Midt Energi gjør. Du kan velge mellom fastpris- eller spotprisavtale. Nettleie og avgifter slipper du ikke unna, og betales for seg.

Én av dem som har solcelleanlegg og solkonto er Alexander Bang på Nestun i Bergen. Solcellekontoen har han i selskapet Strøyma.

– Prisen du får per kWh som står i banken blir bestemt av prisen på forbruket ditt den måneden du tar ut fra solkontoen, sier Bang til Minenergi.no.

Det vil si at hvis prisen er 2 kroner per kWh på forbruket ditt, så får du den prisen for den mengden du tar ut av solkontoen, minus mva.

Bang er også ansatt som driftsingeniør i Fusa Kraftlag, som eier Strøyma, og er interessert i energispørsmål.

BEREGN SELV: Sjekk hva du kan spare på å legge solceller på taket ditt

– Sjansespill for selskapet

Han sier det er et sjansespill for Strøyma å tilby solkonto, dersom prisvariasjonen er stor fra når solproduksjonen faktisk finner sted, til når overskuddsproduksjonen blir tatt ut av solkontoen.

– Dersom man har en overskuddsproduksjon på 1 000 kWh, produsert om sommeren til en pris på rundt 1 kr, så kan man i teorien spare det til desember eller januar og selge det til den da aktuelle prisen.

Dersom prisen da er 3 kr, så får du 3 000 kr i reduksjon på regningen, såfremt regningen er stor nok, og Strøyma må da betale ut 3 000 i stedet for 1 000 kr. Altså et tap på 2 000 kroner.

Bang tror ikke dette er bærekraftig og at ordningen ikke vil vedvare slik den nå er.

Flere andre selskap tilbyr tilsvarende løsninger med ulike påslag og fastpriser. Ett av dem er Fjordkraft, som også selger solcelleanlegg. Via solkonto hos dem, får kundene det de selv omtaler som et virtuelt batteri. Produserer solcelleanlegget ditt mye strøm i juni, kan du ta ut den samme mengden kWh i desember.

– Man kan selge overskuddsproduksjon fortløpende, eller man kan lagre sine kWh i inntil 18 måneder. Når man velger å ta dem ut, kommer gitt antall kWh til fratrekk på regningen, uavhengig av pris på dette tidspunktet, sier kommunikasjonsrådgiver Jon V. Eikeland i Fjordkraft til Minenergi.no.

Men vil det være et tapsprosjekt for Fjordkraft og all den tid strømprisene varierer mellom sesong?

– Det er strømkundene som tjener på muligheten til å ta ut oppsparte kWh når strømprisene stiger og egenproduksjonen synker, men det er flere faktorer som må med i regnestykket. Gode plusskundeordninger styrker insentivene for å investere i solceller, noe som igjen bidrar til våre utvalgte bærekraftsmål. Samtidig er det viktig for oss å være konkurransedyktige på tjenesteutvikling og smarte strømløsninger.

Eikeland sier at strømselskapene ikke bare konkurrerer på pris.

– Strømleverandører konkurrer ikke bare på pris, men også på tjenesteutvikling og produkter som hjelper kundene med å få kontroll over og redusere strømforbruket. Eksempler er smartlading av elbil, sanntidsoversikt over strømforbruket med en pulsmåler, og solceller og Solkonto.

– Vil tjenesten vedvare?

– Det er vanskelig å spå markedsprisene og markedsutviklingen for solceller. Vi markedsfører derfor ikke noen garanti for hvor lenge Solkonto vil bestå. Det vi kan si er at vi ikke har noen planer om å avslutte tjenesten, at den er attraktiv for et økende kundesegment (plusskunder med solceller, red. anm.) og at den passer godt med våre bærekraftsmål. Vi tror at de som investerer i solceller først og fremst er interesserte i å redusere sin strømkostnad og sitt klimafotavtrykk. Det kan man oppnå uavhengig av svingende strømpriser.

Minuskunde

En stor årsak til at interessen for solkonto øker er at mange med solcelleanlegg ikke får den avkastning i salg til spottpris som de kanskje hadde sett for seg. Slik som i midten av mai, 2023. Da gikk prisene ned til under null kroner noen timer enkelte steder i Norge, dette skrev Minenergi.no om her. Kunder med solkonto vil ikke tape på dette, ifølge Eikeland i Fjordkraft.

– På solkonto sparer man kWh, ikke kroneverdien, så det har ikke noe å si.