I forrige uke ble det klart at regjeringen har godkjent utbyggingsplanene for Snøhvit Future-prosjektet på Melkøya ved Hammerfest. Samtidig ble det gitt konsesjon 420 kV-ledning fra Skaidi til Hyggevatn og 132 kV-ledning fra Hyggevatn til Melkøya. I Vardø nordøst i Norge, med fjeset vendt mot blesten fra Barentshavet, har man ikke kunnet bygge vindkraftturbiner da slikt materiale vil kunne forstyrre forsvarsutstyr. Ordfører Ørjan Jensen (MDG) i Vardø har heller ikke trua på at man vil kunne bygge nok vindkraftanlegg på land i Finnmark innen 2030 til å kunne elektrifisere Melkøya.

– Konfliktene rundt reindrift og samiske rettigheter, andre næringer som reiseliv, natur og naturvern, gjør ideen om at man kan få på plass linjer og nok vindkraft innen 2030 urealistisk, sier Jensen til Minenergi.no.

Derfor mener han kjernekraft vil bli en helt nødvendig del av energimiksen i fylket i fremtiden. Bystyret i Vardø gikk også inn for å utrede dette energialternativet i vår.

Det er snakk om et såkalt modulært kraftverk, eller SMR, som står for Small Modular Reactor med ytelse på 300 MW eller mindre. Det finnes flere av disse i drift og i flere land er enda flere under utvikling: USA, Canada, Kina, Sør-Korea, Sverige, Danmark og Russland. Dette ifølge Snl.no.

Avtale med Norsk kjernekraft

Ordfører Jensen sier at de har avtale med selskapet Norsk Kjernekraft om å utrede et slikt tiltak.

– Hva består utredninga av?

– Det er et omfattende utredningsprogram som skal gjennomføres. Kraftbehov og spørsmål rundt nettet skal undersøkes og det skal være dialog med statlige aktører og næringsliv.

Norsk Kjernekraft AS betaler for utredningen, og Vardø kommune bistår der det er behov med ressurser/personell i innhenting av dokumentasjon og forskjellige undersøkelser.

– Men hvor realistisk tror du det er å få til dette når både Ap og ditt eget parti, MDG, ikke er på denne ballen?

– Mitt parti ønsker å hente inn kunnskap. Men hvor mye natur ønsker vi bygge ned i mellomtiden, når vi likevel ikke klarer å skaffe nok energi med sol og vindkraft i fremtiden? Norge har store fortrinn når det gjelder å produsere vann- og vindkraft, dette må selvsagt utnyttes, men med et økt behov må vi også ha balansekraft med kjernekraft.

Ordføreren mener at regjeringen burde utrede dette alternativet.

– Jeg mener at regjeringen må sette i gang utredning av kjernekraftverk, og små modulære reaktorer, i likhet med andre energitiltak.

Konfliktene rundt reindrift og samiske rettigheter, andre næringer som reiseliv, natur og naturvern, gjør ideen om at man kan få på plass linjer og nok vindkraft innen 2030 urealistisk,

Ordfører Ørjan Jensen (MDG) i Vardø

Forsker: Vil gi strøm og varme

Forsker Jonas Kristiansen Nøland ved NTNU mener kjernekraft er en god idé.

– I kombinasjon med industri, er dette veldig smart. Du får en synergieffekt. Kjernekraft produserer ikke bare strøm, men også varme som kan brukes til flere formål, som industriprosesser, sa Nøland i et intervju med Minenergi.no i sommer.

Han sa i intervjuet, du kan lese her, at et potensielt kraftunderskudd har ført til at rundt 30 norske kommuner nå lukter på kjernekraft.

Hvor skal anlegget ligge? Vardø-ordføreren har allerede en plan. Til avisa iFinnmark sa Jensen følgende:

– Det skal være cirka en og en halv kilometer fra byen, på fastlandssida. Strømringen til Varanger Kraft på Varangerhalvøya går rett forbi, og vi har store ferdigregulerte arealer. Der er en stor og god havn som kan brukes både under bygging og drift av anlegget, og det er en passelig avstand til boligbebyggelse. Og ikke minst er der arealer til å etablere industri rundt et sånt anlegg, det være seg landbasert oppdrett eller annen energikrevende virksomhet. Vi tenker det er et gunstig område å etablere. Selvfølgelig er dette syv til ti år fram i tid, minimum, men som jeg sier så er det i hvert fall et signal til myndighetene om at vi er positive til kjernekraft.