Norsk Landbruk: Når et solcellepanel er i drift, enten det ligger på tak eller står i en mast, er det flere ting som kan redusere produksjonskapasiteten. Pollen og annen luftforurensing vil etter hvert legge seg som en hinne på panelene, og ikke vaskes vekk av regn. Sakte, men sikkert vil produksjonskapasiteten reduseres. Panelene må derfor vaskes, og det må gjøres med forsiktighet for å unngå skader.

Selskapet GreenFarmer har derfor utviklet et vaskeaggregat som kan festes på en drone. Det har både vann og børster, som vasker panelene uten risiko for å tråkke på kabler og skjøter.

– Alt etter forholdene anbefales det å vaske panelene en til tre ganger i året. Vi tenker å utføre vasking som en tjeneste, men vi vil også selge droner sier Trond Hundstuen som er grunder av GreenFarmer AS. Selskapet retter seg seg inn mot landbruket og leverer både solceller og annen ny teknologi.

Dronene kan også brukes med inspeksjonsutstyr for å kartlegge om panelene produserer med full kapasitet, eller om det er sprekker eller såkalte hot spots, som gjør at strømproduksjonen reduseres. Inspeksjoner med termofotografering kan bli et krav fra forsikringsselskapene, for å forebygge mot brann.

– Når vi inspiserer, får vi både et vanlig bilde, et termografisk bilde og et spektralbilde, som gjør at vi kan gå i dybden og zoome, for å se etter hot spots og andre feil. I tillegg bruker vi et solmeter for å måle renheten til panelet. Vi tror at det er nødvendig å inspisere panelene én gang i året, for å ivareta at eieren får mest mulig produksjon, og at en da kan avdekke feil i anlegget, sier Hundstuen.